HOLD 2017
 
...starter 2018 med at afslutte praktisk eksamen, og jeg glæder mig til at se det foreløbige "resultat" af 10 intense weekenders læring, træning og ikke mindst deres personlige proces.
 
Verden har brug for flere mennesker, der besidder selvindsigt og evnen til at hjælpe andre, og jeg glæder mig stille over at have bidraget til dette i dét omfang, som jeg og min skole har fået lov at være med til.
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Københavns Healerskole v. Stefan Colind | CVR: 31 10 81 95 | Avalon - Linnésgade 14, 1. tv., 1361 Kbh. K  | Tlf.: 22 50 79 43 | mail@stefancolind.dk