Uddannelsen / 1. år / Etik

Etik

 
 
Da det er en stor tillidssag at lade et andet menneske få indblik i sine personlige problem-stillinger, er etik et vigtigt begreb for en healer.Allerede under uddannelsen bliver der etableret en dyb fortrolighed eleverne imellem. Tryghed er forudsætningen for et åbent og rart miljø, så derfor er der tavshedspligt i forhold til personlige ting, som man bliver bekendt med omkring sine medstuderende. Denne tavshedspligt bliver alle elever bedt om at underskrive før start.

Jeg har ligeledes påtaget mig tavshedspligt, både omkring mine behandlinger samt min undervisning. Derudover arbejder jeg efter det etiske regelsæt, som Healer-Ringen har defineret, og min undervisning foregår minimum i henhold til deres anvisninger.
 
 
 
 
Københavns Healerskole v. Stefan Colind | CVR: 31 10 81 95 | Avalon - Linnésgade 14, 1. tv., 1361 Kbh. K  | Tlf.: 22 50 79 43 | mail@stefancolind.dk