Uddannelsen / 2. år / Forudsætninger

Forudsætninger

 
 
At du har taget 1. år på Københavns Healerskole (og er godkendt af Stefan Colind til at fortsætte) eller, du har en lignende uddannelse fra et andet sted. I så fald skal du til en optagelsessamtale, hvor vi finder ud af, om du kan tage 2. år på Københavns Healerskole.
 
Desuden forventer jeg, at du gør mig opmærksom på, hvis du er gravid, har afhængighedsproblemer, psykisk diagnose og/eller tager medicin eller stoffer.
 
 
 
 
Københavns Healerskole v. Stefan Colind | CVR: 31 10 81 95 | Avalon - Linnésgade 14, 1. tv., 1361 Kbh. K  | Tlf.: 22 50 79 43 | mail@stefancolind.dk