Uddannelsen / 1. år / Mere om uddannelsen

Mere om uddannelsen

 
 
Undervisningen foregår i en tryg og uhøjtidelig atmosfære med masser af plads til både sjov og alvor. Der veksles mellem teori og praksis, og jeg gør meget ud af at få teorien helt ned i "jordhøjde" og gøre den praktisk anvendelig. Det mystiske afmystificeres!
 
For at blive fortrolig med healingsarbejdet, skal der hen ad vejen påregnes en smule "hjemmearbejde" i form af praktisk træning, men derudover bliver der ingen lektier eller andet studiearbejde.
 
For at hjælpe dig til at få så meget ud af dit potentiale som overhovedet muligt, bliver du ført gennem en spændende, krævende og meget transformerende proces, som både foregår i din ydre såvel som indre verden. Altså både i forhold til, hvordan du møder og begår dig i dit daglige liv ude i verden, men også i forhold til at lære nye dybder i dig selv at kende og forholde dig til dine tanker og følelser i overensstemmelse med, hvem du i virkeligheden er.
 
Jeg kalder healing for verdens smukkeste håndværk, fordi det indebærer en meget tæt kontakt med nogle af de smukkeste principper, der findes, f.eks. medfølelse, accept og ubetinget kærlighed. Derudover har healing det ene formål at hjælpe et andet menneske til at genoprette balance. Som et altfavnende universalmiddel hjælper healing præcis, hvor der er behov og helt på klientens præmisser. Alt gives, og enhver grænse respekteres.
 
Til at ledsage dette arbejde indgår en stor del Spirituel Psykologi i undervisningen. Spirituel Psykologi dækker over en forståelse af det menneskelige sind kombineret med indsigt i de åndsvidenskablige begreber. Et godt kendskab til det menneskelige sind er en forudsætning for at blive en god healer, og ved at se klientens situation i samspil med chakra-systemet og de åndelige lovmæssigheder som f.eks. reinkarnation og karma-loven bliver hjælpen meget helhedsorienteret.
 
Hvis du vil bidrage i verden på en smuk og livsbekræftende måde, så glæd dig til at lade din indre hjælper udfolde sig!
 
 
 
 
Københavns Healerskole v. Stefan Colind | CVR: 31 10 81 95 | Avalon - Linnésgade 14, 1. tv., 1361 Kbh. K  | Tlf.: 22 50 79 43 | mail@stefancolind.dk