Håndspålæggelse med kanalisering af energi giver mulighed for at få forløst  gamle traumer og derved de ubalancer, som de forårsager i den fysiske krop.

Om Healing

 
 
Healing betyder

... at kanalisere energi fra noget "større" til et andet væsen.

Healing er en holistisk behandlingsmetode, som har været anvendt overalt på Jorden gennem 1000-vis af år og idag har en lang række forskellige benævnelser afhængigt af, hvem der har videregivet læren og det pågældende steds kulturelle og religiøse tilhørsforhold.

Ens er dog, at healeren forbinder sig med noget "større" og gør sig til kanal for, at dette "større" kan arbejde gennem ham med det formål at skabe balance i et andet væsen.

Hvad vi kalder dette "større" er ikke så vigtigt. Nogle kalder det Gud, andre Lyset, Universet, Altet eller noget andet.

Ved at denne "større" energi kan strømme via healeren til f.eks. et andet menneske, får modtageren mulighed for at komme i balance og derved blive rask på en meget naturlig og omsorgsfuld måde. Healeren gør ikke som sådan klienten rask, men healeren hjælper klienten til at gøre sig selv rask ved at få forløst årsagen til ubalancen eller sygdommen.

At healing er holistisk betyder, at måden at anskue ubalance og sygdom på (og derved også balance og ”kurering”) tager udgangspunkt i, at vores krop, sind og ånd hænger tæt og uløseligt sammen. Enhver ubalance i vores indre tanke- og følelsesverden vil altid komme til udtryk som et symptom i den fysiske krop, hvis det ikke bearbejdes. Og da en ubalance kun kan løses dér, hvor den er opstået, består en stor del af hjælpen i at ”lære” klienten at forholde sig anderledes til nogle specifikke ting i psyken. F.eks. bestemte tankemønstre, ufrivillige handlemåder, undertrykkelse af bestemte følelser m.m.

Healing er medicin på Sjælens præmisser. Det er hverken mystisk eller overnaturligt, men et enkelt, kraftfuldt og helhedsorienteret sundheds- og helbredelsesredskab.
 
 
 
 
 
Københavns Healerskole v. Stefan Colind | CVR: 31 10 81 95 | Avalon - Linnésgade 14, 1. tv., 1361 Kbh. K  | Tlf.: 22 50 79 43 | mail@stefancolind.dk